Bezoekers

BEERGAME

Een introductie in het werken met systeemdynamische principes

De Beergame is een klassiek managementspel dat in Nederland vooral bekend is geworden door het boek "De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie." van de Amerikaanse management-auteur Peter Senge. Het spel is een goede manier om in korte tijd met een beperkt aantal mensen een complex organisatorisch vraagstuk na te bootsen.

 

Deze 'laboratorium-organisatie' vormt het vertrekpunt om dieperliggende processen in organisaties op te sporen, te begrijpen en te leren hanteren.

 

 

HET SPEL

Het Bierspel is de simulatie van een ketenproces en staat daarom ook wel bekend als het 'Ketenspel'. Het spel wordt gespeeld aan een lange tafel, de deelnemers zitten aan weerszijden tegenover elkaar. Op de tafel wordt in een gestructureerd proces bier geproduceerd en via een gelaagde distributiestructuur naar de klant getransporteerd. Hiertoe beheert iedere schakel in de keten voorraden.

 

De opgave: de klant (tevens spelleider) tegen minimale kosten van bier voorzien.

Tussen vraag en aanbod bestaat geen eenvoudig verband. Het balanceren van het proces stelt hoge eisen aan inzet en bekwaamheid. Om het spel goed te kunnen spelen zijn tenminste 8 deelnemers nodig. Hoe meer deelnemers, hoe leuker. Vanaf 16 deelnemers verdelen we de groep over meerdere 'biermerken' die tegen elkaar spelen.

 

 

Programma

 

 

 

Het programma bestaat standaard uit de volgende onderdelen:

• Indrinken (uitleg en oefenen)

• De kroeg in! (spelen)

• Laatste ronde (spel afronden)

• After party (nabespreking)

 

De invulling van het programma is afhankelijk van de stap die we met de groep willen maken. De duur van het totale programma hangt mede af van de groepsgrootte en varieert van 2,5 tot 4 uur.

De belangrijkste inzichten ontstaan tijdens de nabespreking. Welke dat zijn, hangt tot op zekere hoogte af van de aanleiding om het spel te spelen. Daarom hebben wij altijd een voorgesprek met de opdrachtgever.

De speelwijze en de nabespreking passen wij aan uw situatie en doelstelling aan.

Locaties

 

We kunnen de Beergame spelen op verschillende locaties. Dit kan op een door u te kiezen locatie in het land, maar het is ook mogelijk dat wij, in samenwerking met Bierfabriek, voor u een halve of hele dag organiseren waarbij we de Beergame spelen in één van de vestigingen van Bierfabriek in Amsterdam, Delft of Almere en dit combineren met een korte rondleiding, een lekker (huisgebrouwen) biertje en een diner achteraf. Groepsgrootte vanaf 15 personen. Wat voor een betere locatie is er dan Bierfabriek voor de Beergame?

Zie: bierfabriek.nl

 

Hoe verder?

 

De game krijgt vaak een vervolg in de vorm van bijvoorbeeld onze training systeemdenken en organisatiedynamica of een systeemanalyse van een hardnekkig organisatorisch vraagstuk en verbeteracties die gericht zijn op het doorbreken van patronen. Andere organisaties gaan aan de slag met het verkorten van doorlooptijden of het vereenvoudigen van de interne coördinatie.

Voor dergelijke vervolgtrajecten staat ons netwerk van adviseurs tot uw beschikking. Als u daar meer informatie over wilt hebben zie: hetconsulaat.nl

 

DOELGROEPEN

We spelen dit spel meestal met

• managers en managementteams van een organisatie(onderdeel)

• management- en business consultants, organisatie- en informatieadviseurs

• logistiek managers

• strategen en beleidsontwikkelaars/organisatieontwikkelaars

 

Groepen bestaan uit tenminste 8 personen. Onze grootste groep tot nu toe bestond uit 150 deelnemers.

TOEPASSINGEN

RESULTAAT

Wat het spel kan opleveren

 

De toegevoegde waarde van dit spel bestaat hoofdzakelijk uit gezamenlijk verworven inzicht in de verborgen dynamische processen in organisaties.

 

Enkele reacties van deelnemers:

• "Hoe heeft dit kunnen gebeuren?"

• "Goede communicatie is essentieel"

• "Laten we eens ophouden ons eigen straatje schoon te vegen"

• "Dan kunnen we maar beter snel door de zure appel heen bijten"

• "Dat zo'n eenvoudig proces al zo gemakkelijk uit de hand kan lopen!"

• "Onze goed bedoelde oplossing maakte het probleem alleen maar groter"

• "Wij zouden in onze organisatie een aantal zaken effectiever kunnen aanpakken"

 

De inzichten zijn toepasbaar op vele gebieden, binnen de organisatie, in de interactie tussen organisatie en omgeving en in de buitenwereld.

Het Bierspel is ontwikkeld als hulpmiddel om de principes van systeemdenken en systeemdynamica uit te leggen. Al snel werd duidelijk dat het ook zeer geschikt is ter illustratie van de principes van logistiek management.

 

Inmiddels zijn wij erachter gekomen dat het spel nog veel meer mogelijkheden heeft. Enkele voorbeelden:

 

• management bewust te maken van de impact van beslissingen op korte en lange termijn en op de organisatie als

  geheel

 

• organisaties te helpen volgende stappen te zetten in hun leerproces, bijv. op het gebied van mentale modellen of

  scenarioplanning

 

• als warming-up in een conferentie om gewaagde oplossingen te bedenken voor hardnekkige problemen

 

• bij de kick-off van een project om processen en interne cohesie te verbeteren

 

• projectmanagers beter in staat te stellen hun omgeving en dus hun project te managen

 

• bewustmaking van ICT-consultants voor de gevolgen van ICT-oplossingen voor verschillende

  facetten van organisatie en bedrijfsvoering

 

 

Voor elke toepassing hebben wij de speelwijze speciaal aangepast.

CONTACT

Wilt u meer weten over de Beergame of over onze trainingen systeemdenken en organisatiedynamica, neem dan contact met ons op:

 

 

Het Consulaat B.V.

 

Tel. 020 494 60 60

info@hetconsulaat.nl

 

 

Bezoekadres:

 

Meeuwenlaan 100

(Pand Noord)

1021 JL Amsterdam

 

 

Postadres:

 

Het Consulaat B.V.

Postbus 37743

1030 BG Amsterdam

 

 

© Het Consulaat, 2017